Driftsplan for Hundremeterskogen


Registreringen er utført av
velvillig utlånte studenter fra
Institutt for Skogfag, NLH

NB: For oversiktens skyld bør skjermen din stilles til høy oppløsning! (Minst 1024 x 768)
Du bør også ha rikelig med maskinressurser ledig.
Utredningen gjør seg aller best hvis du bruker Netscape 2.0 eller bedreInnledning

Etter forespørsler fra oppdragsgivere som av hensyn til egen sikkerhet ønsker å forbli anonyme, har undertegnede utarbeidet et forslag til drift av Hundremeterskogen, først og fremst med hensyn på økonomisk vinning over et kort tidsperspektiv og uten tanke på en bærekraftig utvikling. Planen er blitt forelagt flere instanser med interesser innen naturforvaltning og landskapsforming, som alle har kommet med konstruktiv kritikk. Denne har i stor grad blitt ignorert, med unntak av når det gjelder enkelte nøkkelbiotoper og andre spesifikke spesielle særtilfeller.

Vi håper oppgaven vil kunne tjene som et eksempel til etterfølgelse for kraftigere regulering av mindre skogseiendommer, som igjen vil føre til sterkere avvirkning på landsbasis, noe som utvilsomt vil lette presset på de tropiske regnskogområdene.

Drifts- og reguleringsplanen består av et oversiktskart, hvor enkeltbestandene omtales ved å klikke på bestandsnummeret (sånn omtrent) eller på bestandsnummeret under kartet, hvor du også finner et fullstendig og kronologisk behandlingsforslag Det er også utarbeidet et "etter"-kart som viser hvordan Hundremeterskogen vil se ut hvis denne reguleringsplanen får gjennomslag, og her finnes også en oppsummering.

Bestandsoversikt

Itteno 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering