Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

5

Nåværende situasjon: Svært tungt belastet område med tanke på ungdomskriminalitet, grunnet tett busksjikt. Beliggenheten nær Nordpolen innebærer stor sannsynlighet for å støte på Børge Ousland eller desslike, muligens også russiske atomisbrytere.
Behandlingsforslag: Sprøytes med DDT eller liknende, ønsker naturlig lyngoppslag som vil muliggjøre rypejakt i området. Samme sprøytemiddel vil også sette en stopper for nordpolturismen.
Alternativ behandling: Lyngbrenning

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering