"Etter"-kart

Oppsummering

Hundremeterskogen er i flere områder hogstovermoden, dessuten lever innbyggerne der i en eventyrverden. Drastiske tiltak må settes i verk for å få disse ned på jorda igjen. Vår anbefaling er dermed at omleggingen skjer så snart som mulig, naturligvis etter at driftsplanen har vært ute på høring.

Vi stiller vår ekspertise til rådighet ved oppdrag av samme art ved senere anledninger, for eksempel ved planlegging av drift av Hakkebakkeskogen, eller byplanlegging av for eksempel Kardemomme by eller Taremareby.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering