Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

9

Nåværende situasjon: Her bor Ole Brumm. Huskomplekser av varierende art, mye jordhuler og trær. Kengu residerer også her, med eneforeldreansvar for Kengubarnet, som er kommet i puberteten og dermed i opposisjon mot moren. Det nekter blant annet å vaske seg. Ole Brumm er blitt en ordentlig grinebiter på sine gamle dager, og dette har ført til en del uoverenstemmelser med sine nærmeste naboer; de andre dyrene i Hakkebakkeskogen. (Klatremus og Brumm er bitre fiender.)
Behandlingsforslag: Brumm straffes etter straffelovens 49 og 97 (oppviglerparagrafen), og dømmes til å gjete sauer i Hedmark. Området planeres, og det plantes hustrær (Blockus Watnus ssp Obos) over hele området. Kengu får full erstatning (Grunnlovens 105) eller tildeles ubrukbar mark fra Jordskifteverket.
Alternativ behandling: For å ha tatt halen til Tussi blir Brumm forvist til Hakkebakkeskogen, hvor han raskt blir eliminert. Området blir solgt til Olav Thon, og det bygges raskt et kjøpesenter med alle fasiliteter. Kengu anses ikke for å være til hinder, og innvilges midlertidig oppholdstillatelse.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering