Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

12

Nåværende situasjon: Stort eikebestand, fugle- og uglehabitat, domineres av Ugla - som hevder revir i nesten hele området. Uglehus sentralt plassert med utsikt over mesteparten av skogen, med unntak av om dagen (ugler er som kjent nattdyr, og denne er en skikkelig natteravn!).
Behandlingsforslag: Flatehogst i to omganger, uglehuset står igjen i første omgang, men ryker i andre. Morna Ugla. (Hadde allikevel adferdsproblemer - kanskje sendes til dyreparken i Kristiansand hvor den kan leke med Julius?)

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering