Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

3

Nåværende situasjon: Impediment. Gjennomfartstrasé midt i området, elv i sydlig del skaper naturlig skille mot nærstående område.
Behandlingsforslag: Tilplanting av granskog (M60) etter sprøyting med Glyfosat. Langs elven bør det siden sørges for lauvoppslag som randsone. Gjennomfartstraséen omdirigeres over den nye veien, som vil ha nødvendig kapasitet også i rushtiden.
Alternativ behandling: Golfbane (9 hull). I forbindelse med hullene har hr. Sprett tilbudt sine tjenester som entreprenør.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering