Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

4

Nåværende situasjon: Det som på folkemunne kalles «treet med biene». Betraktes som eksistensgrunnlag for enkelte populasjoner i nærmiljøet.
Behandlingsforslag: Bibestanden foreslås vernet i henhold til naturvernlovens §§ 13 og 14, treet som naturminne.
Alternativ behandling: Ingen.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering