Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

17

Nåværende situasjon: Våtmarksområde, i hvert fall midt i elva. En del ikke-vaskeekte vadefugler holder hus her.
Behandlingsforslag: Vadefuglene innføres, og sys om til vadestøvler. Ellers landskapsvernområde pga. landskapet rundt. Skogsbilvei legges i vest og nord som på kart.
Alternativ behandling: Drenering. Vadefuglene anbefales et liv som amfibier.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering