Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

14

Nåværende situasjon: Enslig, bedrøvelig og depressivt esel legger beslag på god dyrkningsmark, tråkker ned gress og frustrerer lokale bønder. Spiser opp tistlene, også i bestand 15.
Behandlingsforslag: Her bør det legges ut til rådyrjakt for jegere enten over 75 år eller gangsyn på 7 eller verre. Når den jaktbare bestanden av esel er eliminert bør det plantes sitkagran på området. Her kan med fordel brukes produksjonstabeller for vestlandet, fordi det ligger veldig langt øst.
Alternativ behandling: Sette ut gaupe, og selge billetter til å se på jakten. I så fall bør det bygges tribuner. Når eselet er fanget og fortært (med unntak av tegnestifthalen), kan man la gaupa jage tilskuerne på tribunene.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering