Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

18

Nåværende situasjon: Ospebestand av middels/høy bonitet, hogstklasse III. Tråkk for forvirrede honningspisende dyr.
Behandlingsforslag: Avstandsregulering. Ospen hogges opp til fyrstikker, tråkket asfalteres for å unngå unødig slitasje
på vegetasjonen.
Alternativ behandling: Lag badstu av ospen.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering