Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

11

Nåværende situasjon: Område med installasjoner av helseskadelig omfang, da nevnte Ole Brumm har anlagt elefantgrav her. Elefantgraven er ikke påviselig effektiv til annet enn å fange Brumm selv.
Behandlingsforslag: Graven benyttes til produksjon av gravlaks, eventuelt kan det holdes gravøl her. Vei anlegges i nordlig del; ingen andre tiltak nødvendige.
Alternativ behandling: Det anlegges flyplass for Dumbojet, med tilhørende elefantkirkegård. Veien legges i tunnel, i kombinasjon med underjordisk parkeringsplass.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering