Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

2

Nåværende situasjon: Sandbakke, tidligere benyttet som lekeplass for kengubarnet. Underjordisk boligkompleks, tilhørende hr. Sprett, Petter.
Behandlingsforslag: Feltet reguleres til boligfelt, delvis til trygdeboliger (opp til politikerne). Ekspropriering av hr. Spretts eiendom, mot tildeling av ny bolig. Tilrettelegges for barnehagedrift i området?
Alternativ behandling 1: Samme, men benytter sandbakken til utvinning av fyllmasse i forbindelse med anleggelse av tilkomstvei.
Alternativ behandling 2: Rallycrossbane. Petter Sprett kjeppjages.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering