Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

6

Nåværende situasjon: Boligområde for hr. Robin, Kristoffer. 1-eiks bestand, ca. 3,8 m3. Treet er angrepet av rotkjuke p.g.a. uvettig uthuling i boligøyemed, men er ikke nevneverdig skadet lenger opp. Drivverdig.
Behandlingsforslag: Flatehogst. Håpe på naturlig foryngelse. Hr. Robin bør frivillig tvangsinnlegges på gamlehjem pga reumatisme og dessuten lobotomeres for sikkerhets skyld. Fuglene i treet får engasjement som broilere.
Alternativ behandling: Selektiv hogst. Det ene treet som står der velges. Robin anmodes om å flytte til Kardemomme by, hvor han kan drive dank.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering