Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

10

Nåværende situasjon: Nasse Nøffs hus, en bøk med mye vannris, er hogstklart hvert øyeblikk. Bøken inneholder et varierende fugle- og dyreliv i ekstreme former, som i bokstavelig forstand sviner til nærområdet. Eieren anses for å være en riktig svinepels, og holder grisefester som flere ganger har blitt politianmeldt, ikke minst for offentlig visning av grisefilmer.
Behandlingsforslag: Bøken må felles snarest mulig og mot høyre, da det bare er ødemark mot venstre. Nasse Nøff degraderes til Edelgris og konsumeres med erter, poteter, surkål og en persillekvast. Området markberedes, og marken brukes til agn på neste fisketur.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering