Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

15

Nåværende situasjon: Tistlete område, sterkt overbeskattet av nåværende eselbestand i bestand 14. Heller stusselig. Lite lav og krypsiv.
Behandlingsforslag: Tilplanting av reinlav, samt å sette ut rein på beite.
Alternativ behandling: Tilplanting av islandslav, samt å sette ut islendere. I så fall må det opprettes vernesone mot bynære strøk i sør, også fordi en slik manøver kan kalles et såkalt «smutthull».

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering