Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

1

Nåværende situasjon: Randsone mot Nordpolområdene, eldre bestand av kystpreget furu. I følge enkelte kilder «et deilig sted å spise nistematen på». Ikke drivverdig.
Behandlingsforslag: Legges ut til vernskogområde, da hogst av dette feltet vil vanskeliggjøre normal skogsdrift sydover samt øke vindpåvirkningen for innlandsområdene. Også vanskelig tilgjengelig.
Alternativ behandling: Fell trærne, hiv dem på sjøen som rekved.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering