Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

19

Nåværende situasjon: «Stedet ved elven». Som navnet tilsier er dette bestandet et sted ved en elv. Kloakkutslipp fra Nasse Nøffs hus, urenset, går rett i elva.
Behandlingsforslag: Fjerner elven og selger den til Etiopia, lokaliteten får da navnet «Stedet uten elven».
Alternativ behandling: Demme opp elveløpet, og utnytte elvevannet til kjøling av atomreaktor i det planlagte kraftverket like sør for kartet. Vannet anbefales fordi det er veldig tungt, muligens fordi det er så forurenset.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering