Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

8

Nåværende situasjon: Pent bestand bestående av seks furutrær. God bonitet. Bielv i nordlig del av området.
Behandlingsforslag: Hogst av fem av trærne, overstander står igjen som frøtre.
Alternativ behandling: Hogst av samtlige trær, ingen står igjen som frøtre. Problemer: Oppdemming av elva til kraftutbygging, som dessverre vil ramme de seks furutrærne, samt harepusene i områdene 2 og 7. Furutrærne og harene hogges ned for fote. Beveren, som av hensyn til egen sikkerhet ønsker å være anonym, (og som er innleid fra en annen barnebok) har fått entreprenørjobben på anbud.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering