Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

13

Nåværende situasjon:Impediment.Typisk impedimentisk grunn, lite egnet for noe som helst.
Behandlingsforslag: Tilplanting av Hartz-gran, som egentlig heller ikke er egnet for noe som helst. Området beholder da sin opprinnelige nytteverdi.
Alternativ behandling: Området kan modifiseres lett, og tilbys Boris Jeltsin som vodka-reservoar. Dette fordi plasseringen er helt ideell, ettersom den ligger såpass langt øst.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering