Bestandsbeskrivelse og reguleringsforslag

7

Nåværende situasjon: Impediment. Innpåslitne ekorn, og en stor harebestand som sannsynligvis er bærere av harepest. Elv danner grense mot nord- og vestliggende områder.
Behandlingsforslag: Legges ut til hyttetomter. Adkomstvei legges som på kart, bygges bro over til område 2. Det kan selges lisenser til lystjakt på hare, eller drukne samtlige harer i elva.
Alternativ behandling 1: Anlegge helikopterlandingsplass med tanke på Glyfosatsprøyting i forbindelse med ungskogpleie.
Alternativ behandling 2: Bure inn harene, starte oppdrett. Kristoffer Robin kan ansettes som pelsdyrvokter i stilling, lønnstrinn halv tre samt dels uføretrygdet pga. hareskår. Plante sitkagran eller japansk miniatyrlerk på resten av området, samt et lønnetre til sirupsproduksjon.

Bestandskart

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

"Etter"-kart og oppsummering