...er det slik vi vil ha det?

security fence

Tegningen er laget av Clay Bennett (publisert her).

Frem fra glemselen: driftsplan for hundremeterskogen

LinkedIn
https://no.linkedin.com/in/bruberg
Facebook
https://www.facebook.com/bjorn.ruberg
Blog
http://bløgg.no/